Se hvilke missioner akutlægehelikopteren fløj den første uge
Der er gået en uge siden den fælles Midt- og Nordjyske akutlægehelikopter blev indviet. Her kan du se, hvilke missioner helikopteren har fløjet i perioden fra 1/6 kl. 11.00 til 6/6 kl. 12.00.

Informationerne bliver fremover offentliggjort på Præhospitalets hjemmeside en gang ugentligt - onsdage efter kl. 12.


Se oplysningerne på Præhospitalets hjemmeside

En af helikopterens opgaver var tirsdag aften at deltage i en stor beredskabsøvelse ved Silkeborg. Turbåden M/S Hejren eksploderede og brød i brand. Længere ned på siden kan du se en tv-reportage.

Tabel 1: Akutte patienter      
Hændelse Region Midt Region Nord Total
Sygdom 2 0 2
Tilskadekomst 2 0 2
Øvrige 2 0 2
Total 6 0 6Tabel 2: Patientoverflytninger    
  Region Midt Region Nord Total
Patientoverflytninger 1 2 3Tabel 3: Samlede flyvninger i perioden fordelt efter modtagende hospital
Hospital Antal
Århus Universitetshospital (Skejby) 1
Århus Universitetshospital (NBG) 2
Ålborg Sygehus 2
Regionshospitalet Herning 1
Øvrige hospitaler 0
Teknisk flyvning 3
Total 9Tabel 4: Samlede flyvninger i perioden fordelt på dag og nat operationer
Type Antal
Dagoperationer 6
Natoperationer 1
Teknisk flyvning 2
Total 9


Øvrige oplysninger
Præhospitalets driftschef, Else Ammitzbøll Rasmussen, tlf. 7841 4800