25-08-2011
Med jævne mellemrum tager politikerne i det midtjyske regionsråd på besøg i forskellige egne af Region Midtjylland. Formålet er at præsentere regionsrådsmedlemmerne for regionens institutioner, erhvervsliv og turisme.

Den 5. september er rådets 41 medlemmer inviteret til at opleve Nationalpark Skjern Å og tage på tidsrejse tilbage til Bork Vikingehavn.

Program for regionsrådets tur til Skjern Å-dal og Bork Vikingehavn

Kl. Begivenhed
10.00 – 10.45  Orientering om status vedr. Nationalpark Skjern Å
- Ved regionsrådsmedlem Torben Nørregaard, formand for følgegruppen vedr. Nationalpark Skjern Å
Besøg på Naturcenter Skjern Å
Udstilling om Skjern Å, dyrelivet og laksefiskeriets historie
10.45 – 11.05 - Naturvejleder Søren Frederiksen, Formidlerforum Nationalpark Skjern Å, orienterer om 1960’ernes landindvinding og 1990’ernes naturgenopretning
11.05 – 11.40 Pumpestation Nord
Plancheudstilling om Skjern Ådalens historie, trækfærge, Provstgårds Hus (Ringkøbing-Skjern Museum)
- Museumsdirektør Kim Clausen, Ringkøbing-Skjern Museum, deltager
11.40 – 11.55 Bus til Lønborggård, Lønborggårdvej 1, 6880 Tarm (10 km). Undervejs passeres fugletårnet ved Skjern Enge og Lønborg Banke med Lønborg Kirke
- Naturvejleder Søren Frederiksen og museumsdirektør Kim Clausen orienterer
12.00 – 12.45 Frokost på Lønborggård
12.45 – 13.05 Bus til Bork Vikingehavn (16 km), Vikingevej 7, 6893 Hemmet
13.05 – 13.45 Bork Vikingehavn
- Museumsdirektør Kim Clausen, Ringkøbing-Skjern Museum, viser rundt og orienterer om projektet ”Vikínger på tværs,” som regionsrådet har støttet med 3 mio. kr.
13.45 – 14.15 Fahl Kro
Udstilling om Bork tapetet og mølle- og brobyggeri i vikingetiden
14.15 – 14.40  Bus til Kong Hans’ Bro, Petersmindevej, 6900 Skjern (24 km)
- Projektleder Thomas Olesen, Region Midtjylland, orienterer om VER-DI (Vern og Verdiskapning), hvor fem naturområder i Norge, Sverige og Danmark samarbejder om bæredygtig erhvervsudvikling
i og omkring nationalparker og vernområder
14.40 – 15.00 Kong Hans’ Bro
- Regionsrådsmedlem Torben Nørregaard beretter om historien
- Carsten Ege Møller, Ringkøbing-Skjern Kommune, orienterer fra ”Prædikestolen” om projekter i ”Nationalpark Skjern Å,” der er støttet af regionsrådet


Link

Pressen er velkommen til at deltage i hele eller dele af programmet. 
Mødestedet er Naturcenter Skjern Å, Ånumvej 161B, Skjern.