Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen 

Regionsdirektør Jacob Steengaard Madsen

    (Tryk for at hente billedet i høj opløsning)

Jacob Stengaard Madsen er regionsdirektør og har det overordnede ansvar for Region Midtjylland som koncern. 

Derudover har regionsdirektøren også særligt ansvar for Regional Udvikling. Det vil sige arbejdet med vækst- og udviklingsstrategien, det arbejde, der foregår i Vækstforum og bl.a. den del af regionens opgaver, der vedrører kollektiv trafik, virksomhedsudvikling, internationale forhold, innovation og forskning, kultur, turisme, landdistriktudvikling samt jordforurening og råstoffer. 

Tlf. 7841 0020 / 2911 2169

Jacob.Stengaard.Madsen@stab.rm.dk 


Sekretær for Jacob Stengaard Madsen:
Ulla Pedersen, tlf. 7841 0021
Ulla.pedersen@stab.rm.dk

Koncerndirektør Ole Thomsen
Koncerndirektør Ole Thomsen

    (Tryk for at hente billedet i høj opløsning)

Ole Thomsen er koncerndirektør med særligt ansvar for sundhedsområdet. Koncerndirektøren har således ansvaret for regionens somatiske hospitaler, der er organiseret i fem enheder.
 
Endvidere har koncerndirektøren ansvaret for IT, præhospital- og beredskabsområdet samt kvalitetsarbejdet på sundhedsområdet. 

 

Tfl. 7841 0040 / 2146 9807

Ole.Thomsen@stab.rm.dk

 

Sekretær for Ole Thomsen:
Hanne Paag, tlf. 7841 0041
Hanne.Paag@stab.rm.dk

Koncerndirektør Christian Boel

Koncerndirektør Christian Boel (Konst.)

    (Tryk for at hente billedet i høj opløsning)

Christian Boel er koncerndirektør med særligt ansvar for psykiatri- og socialområdet, praksisområdet samt kommunesamarbejdet. 

Koncerndirektøren har således ansvaret for den del af regionens opgaver, der vedrører indlæggelse eller ambulant behandling af psykiatriske patienter på psykiatrisk hospital eller i lokalpsykiatrien. Ansvaret omfatter også en række specialiserede socialpsykiatriske døgntilbud og tilbud til mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Til stillingen hører også ansvaret for kommunesamarbejdet, og primær sundhed, dvs. samarbejdet med praktiserende læger, tandlæger, psykologer, kiropraktorer m.m.
Endelig har Christian Boel også ansvaret for forskning i befolkningssundhed og trivsel. 

Tlf. 7841 0050 / 2374 9162

Christian.Boel@stab.rm.dk


Sekretær for Christian Boel:
Bente Fischer, tlf. 7841 0051
Bente.Fischer@stab.rm.dk