Patientrettigheder
Patient rights

Klik på titlen for at åbne filen i pdf-format.
Click on the title to open the file in pdf-format.

Din journal - Your medical record

Tolkebistand - Interpreter support

Valg af sygehus - Hospital choice

Klage og erstatning - Complaints and compensation

Kontaktperson - Contacts

Kørsel til og fra hospitalet - Transport to and from hospital

Din ret til information - Your right to information

Din ret til selv at bestemme - Your right to self-determination

Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af oplysninger - Professional secrecy, disclosure and handling of information

 

Sådan er det at være på hospitalet
Being in a hospital

Læs om at være på hospitalet. Klik på titlen for at åbne filen i pdf-format.
Read about being in a hospital. Click on the title to open the file in pdf-format.

Velkommen - Welcome

Se en film om at være på hospitalet. Filmen varer 3 minutter.
Watch a movie about being in a hospital. The movie lasts 3 minutes.Quit smoking

Klik på titlen for at åbne filen i pdf-format.
Click on the title to open the file in pdf-format.

Den lille rygestop-guide (Sundhedsstyrelsen 2010)
The little quit-smoking guide

Andre links

Læs om patientrettigheder på dansk.

Se film og læs om at være på hospitalet - på dansk.

Læs mere på

www.sundhedsfilm.dk