Patientrettigheder
Xaquuqda Bukaan socdaha

Klik på titlen for at åbne filen i pdf-format.
Riix ama guji cinwaanka si boggu uu furmo.

Din journal - Faylkaaga
Tolkebistand - Caawimaadda turjumidda
Valg af sygehus - Dooro cisbitaal
Klage og erstatning - Dacwad iyo magdhow
Kontaktperson - Qof ka warhaye ah
Kørsel til og fra hospitalet - Gaadiidka loo raaco loogana soo noqdo isbitaalka
Din ret til information - Xaqaaqa warbixin ahaanneed
Din ret til selv at bestemme - Xaqaaqa aad goáankiisa leedahay
Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af oplysninger - Waajib sir qarrin/(qarsoodi), warbixin sii gudbin iyo warbixin doonnasho

 

Sådan er det at være på hospitalet
Sidan ayaa loo dhaqmaa marka isbitaalka la joogo

Læs om at være på hospitalet. Klik på titlen for at åbne teksten i pdf-format.
Akhri sida loo dhaqmo marka isbitaalka la joogo. Riix ama guji cinwaanka si boggu uu furmo.

Velkommen - Soodhawoow

Se en film om at være på hospitalet. Filmen varer 3 minutter.
Daawo filmkan ku saabsan sida loo dhaqmo marka isbitaalka la joogo. Filmku waxuu soconayaa 3 daqiiqo.Joojinta Sigaar cabidda

Klik på titlen for at åbne filen i pdf-format.
Riix ama guji cinwaanka si boggu uu furmo.

Den lille rygestop-guide - Hagaha yar ee sigaar joojinta (Sundhedsstyrelsen 2010)

Andre links

Læs om patientrettigheder på dansk.

Se film og læs om at være på hospitalet - på dansk.

Læs mere på

www.sundhedsfilm.dk