(Tryk på billedet)                (Tryk på billedet)  

 

Årsrapport

Har fokus på faglige resultater, effekt og udviklingsprojekter og fokus på konsolideret økonomi og balanceret udvikling. 

  • Ledelsesberetningen stiller i tre kapitler skarpt på historier om strategisporene i regionens målbilleder, årets faglige resultater og regionens samarbejde og løsninger på tværs af kommune- og faggrænser
  • Regnskabsberetningen redegør for årsresultatet. I tre kapitler stilles skarpt på fakta om økonomi, aktivitet og kvalitet på de tre driftsområder: Sundhed, Social og Regional Udvikling
  • Årsregnskab og noter

Regnskabsbemærkninger
Er områdernes og hospitalernes mere detaljerede bemærkninger til regnskab, aktivitet og overholdelse af bevilling.

Tidsplan

  • Forretningsudvalget 17. april 2018
  • Regionsrådet 25. april 2018
  • Revisionens påtegning af årsregnskabet forelægges regionsrådet 27. juni 2018