Her kan du finde en samlet liste over alle e-læringskurser produceret af Center for E-læring, Region Midt.

Kurserne er grupperet i følgende emner:

  • Arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Kliniske kurser  
  • Psykiatri og social 
  • Patientrettede kurser 
  • Øvrige kurser 

Du kan få mere info om kurserne ved at klikke på dem.

 

GENERELLE VILKÅR OG OPHAVSRET

Du kan gennemgå kurserne ved at klikke på dem.  Er du ansat i Region Midtjylland, skal du være opmærksom på at din gennemgang af kurset ikke bliver registreret.
Center for E-læring har den fulde ophavsret til kurserne.  Du er velkommen til at sende linket til kurserne videre til enkeltpersoner, hvis du henviser til Center for E-læring som kilde.
Ønsker du at bruget linket til kurserne i en systematisk formidlingsmæssig eller uddannelsesmæssig sammenhæng, skal der laves særskilt aftale med Center for E-læring.


Læs mere ved at klikke her.

Revideret 20-02-2018