Dette afsnit handler om, hvordan der kan følges op på, om læringsmålene er opnået.

Det kan være en posttest eller kompetencetest, der forventes udført som en del af kurset eller i daglig praksis. Testens form og omfang afhænger af uddannelsesforløbets indhold.

Efter kurset er det endvidere vigtigt, at medarbejderen sammen med lederen sikrer, at der dels følges op på kompetencevurderingen og dels afstemmes med de læringsmål, der blev opstillet inden uddannelsesforløbet, jf. kompetenceskemaet.

 

Til medarbejderen Til lederen Til kursusudvikleren