Før kurset

Dette afsnit handler om, hvad der kan gøres før aktiviteten for at få mest mulig læring og udbytte af forløbet.

I perioden før uddannelsesaktiviteten er det vigtigt, at der samarbejdes mellem medarbejder og leder/vejleder for at afklare forventninger til udbytte og fremadrettet anvendelse af det lærte.

Det er også en mulighed, at medarbejderen testes såvel før som efter kurset. Herved kan kursusleder tilpasse niveauet, måle medarbejderens udbytte og kontrollere, at målet nås.

 

Til medarbejderen Til lederen Til kursusudvikleren