Ofte er man travlt optaget af at løse sin kerneopgave, og så er vurderingen af udbyttet af en uddannelse tit det, man glemmer. Ikke desto mindre er det vigtigt for implementeringen af det lærte, at man fastholder fokus på læringsudbyttet.

Det anbefales, at vurderingen ligger 2-4 måneder efter endt uddannelse. Formålet er at kaste lys over, hvad der har gjort en forskel, hvordan det kommer til udtryk, eller hvorfor det evt. ikke har bidraget til det forventede udbytte.

Med andre ord: Har uddannelsen ændret adfærden?