Al erfaring og forskning peger på, at læring er mest effektiv, når den har en naturlig sammen­hæng med det daglige arbejde. Det vil sige, når den nye viden kan bidrage til en bedre opgave­løsning i hverdagen.

For at udnytte ressourcerne bedst muligt er det derfor vigtigt at betragte et uddannelses­initiativ ikke som en isoleret begivenhed, et kursus, møde eller konference, men som et led i et sammenhængende uddannelsesforløb, der omfatter:

  • en planlægningsfase
  • selve lærings­fasen
  • en implementeringsfase, hvor de nyerhvervede kompetencer sættes i spil på arbejds­pladsen.

 Formålet med denne side er at:

  • give overblik til at tænke det gode læringsforløb gennem forskellige faser
  • understøtte at kompetenceudvikling bedst muligt bringes i spil og implementeres

Se de korte introduktioner i videoerne nedenfor - eller på fanerne til højre, der viser de 5 skridt i det gode læringsforløb.

Hvorfor?

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvordan?

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Baggrund

Det Gode Læringsforløb er inspireret af Success Case-metoden og kommet i stand gennem et samarbejde mellem repræsentanter fra

  • Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland og Center for E-læring
  • Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet
  • NordSim, Region Nordjylland
  • Aalborg Universitetshospital