Al erfaring og forskning peger på, at læring er mest effektiv, når den har en naturlig sammen­hæng med det daglige arbejde. Det vil sige, når den nye viden kan bidrage til en bedre opgave­løsning i hverdagen.

For at udnytte ressourcerne bedst muligt er det derfor vigtigt at betragte et uddannelses­initiativ ikke som en isoleret begivenhed, et kursus, møde eller konference, men som et led i et sammenhængende uddannelsesforløb, der omfatter:

  • en planlægningsfase
  • selve lærings­fasen
  • en implementeringsfase, hvor de nyerhvervede kompetencer sættes i spil på arbejds­pladsen.

 Formålet med denne side er at:

  • give overblik til at tænke det gode læringsforløb gennem forskellige faser
  • understøtte at kompetenceudvikling bedst muligt bringes i spil og implementeres

Se de korte introduktioner i videoerne nedenfor - eller på fanerne til højre, der viser de 5 skridt i det gode læringsforløb.

Hvorfor?

Hvordan?

Baggrund

Det Gode Læringsforløb er inspireret af Success Case-metoden og kommet i stand gennem et samarbejde mellem repræsentanter fra

  • Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland og Center for E-læring
  • Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet
  • NordSim, Region Nordjylland
  • Aalborg Universitetshospital

Knap0

knap1

knap2

knap3

knap4

knap5