De centrale elementer i designet er skrift, farver og logo. I skriftligt materiale er tredelingsprincippet også et centralt element.

Logoet består af en logotype (midt) og et navnetræk (regionmidtjylland). Logotypen må ikke bruges uden navnetræk. Det findes i to grundversioner.

Logo – understillet  primær version
Understillet angiver, at navnetrækket (regionmidtjylland), står under logotypen og holder for- og bagkant.
Logo – sidestillet  sekundær version
Denne version af logo sidestiller navnetrækket foran eller efter selve logotypen.


Andre versioner af logoet kan forekomme i helt særlige tilfælde. Fx kan det være nødvendigt at bruge logotypen uden navnetræk (dvs. "midt" alene) hvis der er meget lidt plads til rådighed. Det skal altid godkendes af designgruppen (se kontaktoplysninger i højre side).

Kontakt

Designgruppe for Region Midtjylland

Birgitte Thingholm, kommunikationschef
birgitte.thingholm
@stab.rm.dk
  

Birte Randeris, grafiker
birte.randeris@stab.rm.dk

Rikke Ellekilde, specialkonsulent
rikke.ellekilde@stab.rm.dk

S
ine Claudell, grafiker
sine.claudell@stab.rm.dk

Birgit Stenou, grafiker
birgjese@rm.dk