Ambitionen for skiltning generelt bør være at skabe størst mulig harmoni mellem det nye logo, den eksisterende skiltning og stedets/omgivelsernes arkitektoniske udtryk. Og samtidig opnå bedst mulig læsbarhed gennem brug af lys/mørk kontrast.

Skilte

Skiltning, specielt indendørs, bør være på lys baggrund med logo i positiv, gerne farver. Hvis det ikke er muligt eller hvis det vil konflikte med eksisterende skiltning eller omgivelserne, skal logo så vidt muligt være i negativ uden farver (hvid).

Når regionens logo anvendes på skilte, skal logoets placering og størrelse prioriteres højest muligt. Logoet skal placeres i eller nær toppen af skiltet og logoets størrelse skal sikre, at det står klart og utvetydigt som afsender.

Facader

Da facader sjældent er helt lyse eller helt mørke og meget vel kan være urolige (fx mursten eller træ), tilrådes det at lave facadeskiltning i s/h. På den måde opnås det største hensyn over for arkitekturen, baggrunden for skiltet og dets omgivelser. Samtidig sikres størst mulig læsbarhed, genkendelighed og opretholdelse af et ensartet udtryk på alle regionens enheder.

Eksempler på brug af logo på skilte og facader herunder. Se flere eksempler i menuen til højre.Se eksempler fra virkelighedens verden

Se billeder af skilte med regionens logo - fra hospitaler og andre skilte