Regionerne arbejder for at skabe sammenhæng mellem de klinisk logistik-løsninger, der anvendes på danske hospitaler.

Dette arbejde med at sammenligne brug af klinisk logistik i regionerne er et RSI-pejlemærke - et fælles pejlemærke for Regionernes Sundheds-it. Region Midtjylland er tovholder på opgaven.

I listen her får du overblik over, hvilke regioner der anvender hvilke funktionaliteter i regionernes it-løsninger til klinisk logistik. 

 N = Region Nordjylland

 M = Region Midtjylland

 Sy = Region Syddanmark

 Sj = Region Sjælland

 H = Region Hovedstaden

 

Generelle Forretningsprocesser

Det store overblik, kommunikation mellem personale N M Sy Sj H
Overblik over dagens personalemæssige ressourcer N M Sy Sj H
Kommunikation (chat) via tavle internt i afdeling eller mellem afdelinger N M Sy   H
Kommunikation (post it) interne i afdeling eller mellem afdelinger N M Sy Sj H
"Stille kommunikation", visuel kommunikation aktuel   M Sy    
Reservation af seng N M Sy Sj H
Overblik over ledige senge N M Sy Sj H
Overblik over patienter under behandling, til undersøgelse eller i røntgen N M Sy Sj H
Patientinformation   M Sy    
Orientering om automatiske meddelser, dokumentation og forløb       Sj  

 

Akut og kirurgisk

Modtagelse af patient N M Sy Sj H
Modtagelse af skadepatient via akuttelefon       Sj  
PPJ integration (præhospital patientjournal) N M   Sj  
Triagering af (akut) patient N M Sy   H
Traume og hjertestoppatienter visning på storskærme   M Sy    
Overblik og angivelse af patientens vigtigste informationer N M Sy Sj H
Rendering af EPJ information   M      
Tildeling af akutpakke N M Sy   H
Tildeling og redigering af patientens aktiviteter N M Sy   H
Koordinering af akut patient til operation   M Sy Sj H
Aflysning og re-bookning af OP patient   M Sy    
Overblik over ledige og rene senge på afdelingen N M Sy Sj  
Overblik over status på aktiviteter N M Sy    
Overblik over rekvirerede prøver N M Sy Sj H
Overblik over hvilke patienter der afventer journaloptagelse N M Sy Sj H
Overblik over ventende patienter N M Sy Sj H
Koordination af patienter der ventes fra OP/opvågningen   M Sy Sj  
Oprettelse af specifikke aktiviteter på patienten f.eks. "IV-aktivitet" N M Sy Sj H
Overblik over patienter, der har behov for hjælp N M Sy    
Advisering af patient til anden afdeling N M Sy Sj  
Udskrivelse af patient N M Sy Sj H

 

Kirurgisk operationsafd./sengeafd.

Registrering af patienter, der stadig er under udredning   M   Sj  
Patienten bookes til OP, elektive patienter N M Sy Sj H
Patienten overflyttes til OP - præ OP, forberedelse af patienten før operation   M Sy Sj  
Patienters transport til OP   M   Sj  
Kapacitet og ressourcemæssigt overblik over operationsstuerne, afvikling af operationsprogrammet N M Sy Sj H
Overblik over status på patientens operation N M Sy Sj H
Sygeplejerskedokumentation under operation       Sj  
Overflyttelse af patient til opvågning eller stamafdeling fra OP   M Sy    
Sengereservation (på opvågningen)   M Sy Sj H
SMS-advisering til forældre, når børn ankommer til opvågningen       Sj  

 

Psykiatrien

Modtagelse af psykiatrisk patient N M Sy Sj  
Overblik og angivelse af patientens vigtigste informationer N M Sy Sj  
Tildeling og redigering af patientens aktiviteter N  M Sy Sj  
Overflytning af patient til sengeafsnit   M Sy Sj   
Overblik over lægens aktiviteter N M Sy Sj  
Advisering af patient til anden afdeling N M Sy Sj  
Udskrivelse af patient N M Sy Sj  
Overblik over lokalpsykiatriens borgere der er på vej hjem   M Sy    
Overblik over lokalpsykiatriens patienter der er indlagt      Sy      
Brøset N M Sy Sj  
Skærmning N M Sy Sj  
Udgang N M Sy Sj  
Tvang N M   Sj  

 

Øvrig funktionalitet

Dataudtræk, sporing  af patienter og personale   M   Sj   
Dataudtræk, regionale servicemål og kvalitetsindikatorer N M Sy    
Subitizer, Business intelligence   M      
Fælles visitationscenter for regionsfunktionspladser   M      
Overblik over hjemmebehandlede patienter, for udkørende teams   M      
Mobil dokumentation, for udkørende teams   M      
Obstetrik   M