Velkommen til HR-portalen, der er hjemmesiden for Koncern HR.


De primære arbejdsområder for Koncern HR er
            - Løn og personale
            - Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø

Koncern HR skal derudover betjene det politiske system, direktionen og det øverste MED udvalg samt være bindeled mellem de politiske og administrative ledere og områdelederne.

HR-portalen samler en lang række oplysninger vedrørende det løn- og personaleadministrative område, arbejdsmiljøområdet og uddannelsesområdet. Udgangspunktet for HR-portalen er, at den skal gøre det lettere for alle i Region Midtjylland at løse opgaver inden for førnævnte områder.

Aktuelt:
Læs om Informationsside vedr. omplacering og afskedigelser i forbindelse med strukturændringer og besparelser

Læs om Udviklingen i lokale lønandele (Solsikkepapiret)

Læs om Beskatningsforhold for boliger til læger og andre ansatte i Region Midtjylland

Læs om Forskningsmidler - Regler for anvendelse

Læs om Ny publikation om samfundsansvar og bæredygtighed

Læs om Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Læs om Fortrinsadgang for handicappede til jobsamtale til offentlige stillinger

Læs om Syg i ferien

Læs om Rammer for decentral forhandlingskompetence

Læs om Borgerligt ombud

Læs om Frihed på særlige dage 

Læs om Gaver fra regionen til medarbejdere

Læs om Jobrotation

 

Under ombygning

Hjemmesiden er i gang med at blive opdateret. Dette kan have betydning for links, søgning på siden mm.