Valgrunden for bruttolønsordninger i 2018 er ved at blive forberedt.

Alle månedslønnede medarbejdere vil modtage en mail om den kommende valgrunde torsdag den 21. september. 

Der vil kunne vælges bruttolønsordninger fra fredag den 22. september til tirsdag den 24. oktober – begge dage inklusive. 

Koncernledelsen modtager i løbet af uge 36 en informationsmail om bruttolønsordningerne for 2018. Der henvises i mailen til:

'Orientering til ledere og tillidsrepræsentanter vedr. tilbud om bruttolønsordninger til ansatte i Region Midtjylland i 2018 – valgrunde fra 22. september til 24. oktober 2017'

'Løbeseddel bruttolønsordninger 2018'

Du kan læse mere om bruttolønsordninger i Region Midtjylland på denne side. Oplysningerne vil dog først være opdateret den 21. september 2017. 

Specielt for nyansatte medarbejdere og medarbejdere der vender tilbage efter orlov
Hvis du er nyansat medarbejder eller vender tilbage til arbejdspladsen efter endt orlov, kan du i forbindelse med din nyansættelse eller tilbagevenden til arbejdspladsen vælge et parkeringskort eller et bus/togkort. Se mere i menuen til venstre.

Siden er opdateret den 05. september 2017.

Kontaktperson:

Ole Amby 
Mobilnr.: 3051 8946  
oleamb@rm.dk
Arbejdsområder