Her kan du finde en række af de statistikker, Koncern HR publicerer, samt få en direkte adgang til en række af de HR-rapporter, der ligger på BI-portalen.

 

Kontaktperson:

     Mads 
Vestergaard

Tlf.: 7841 0735
madves@rm.dk
Arbejdsområder

Kontaktperson:

   Stine Schytte
Tlf.: 7841 0733
stisch@rm.dk
Arbejdsområder