De daglige rutiner bliver udfordret i større eller mindre grad i forbindelse med sammenlægninger, nybyggeri, ombygninger og flytninger i Region Midtjylland.

Dette kan påvirke arbejdsmiljøet og det er derfor vigtigt at hjælpe alle til en god proces, så der kan opretholdes en høj kvalitet og effektivitet undervejs i processen for patienter og borgere og bibeholdes et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere.  Dét er en fælles opgave for ledere, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation.

Metoderne kan bruges på forskellige tidspunkter i forandringsprocessen afhængig af jeres behov.

Hvad har andre gjort?

Du kan få information og hjælp til at skræddersy et forløb, der passer til netop jeres behov ved at kontakte:

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Astrid Beck Vestergaard,  Mail: Astrid.Beck@stab.rm.dk,
Mob: 2962 2758

Lisbeth Gilberg, Mail: Lisbeth.Gilberg@stab.rm.dk,
Mob: 3057 6911

Koncern HR, Udvikling

Susanne Østergaard 

Mail: Susoes@rm.dk
Mob: 2129 7050

www.udvikling.rm.dk

Mere viden og historien bag metoderne