Vellykkede arbejdsmiljøindsatser betaler sig hjem - i gennemsnit med en faktor 1,8. Det vil sige, at for hver krone der investeres i indsatsen, er gevinsterne 1,80 kr. Det viste forsknings- og udviklingsprojektet ”Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved indsatser i arbejdsmiljøet og deres betydning for arbejdsmiljøarbejdet”, som COWI med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden gennemførte i 2013-2016.

Brug af forflytningshjælpemidler mindsker risikoen for skader og ulykker, og derudover viser forskning, at multidimensionelle forflytningsindsatser giver effekt, når der er fokus på ledelse, risikovurdering, hjælpemidler, undervisning og nøglepersoner samt udvikling af en god sikkerhedskultur.

Hospitalsenhed Midt og Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har i 2017-2018 gennemført et pilotprojekt med en multidimensionel forflytningsindsats i overensstemmelse med COWI-projektets vejledning. Pilotprojektet undersøgte lønsomheden i en multidimensionel indsats i et plejeafsnit. Pilotprojektet viste en Benefit Cost Ratio på 3,4.

Pilotprojektet "Gør det let – forflyt med hjælpemidler":

BFA artikel - Sikker forflytning gennem 5 indsatsområder

BFA artikel - Kort og godt om fem indsatser

Projektrapport med bilag

Vejledning til multidimensionel forflytningsindsats 

Hjælpeskemaer - Vejledning til multidimensionel forflytningsindsats:

1 Risikovurdering ved opstart

2 Observation af forflytninger

3 Kortlægning og tilgængelighed af hjælpemidler

4 Eksempel på aktivitets- og tidsplan

5 Info om pilotprojekt

6 Tidsregistrering

7 Undervisningsplan

8 Ballonmodellen

10 Spørgeskema

COWI-projektet:

Slutrapport

Vejledning

Europæisk anerkendelse af Region Midtjyllands indsats på forflytningsområdet:

EU Arbejdsmiljøpris