Næsten selvhjulpen patient

Højere op i seng

Ned og ligge i seng

Op og sidde på sengekant

Vending i seng

 

Mindre selvhjulpen patient

Fra siddende til liggende i seng - 2 hjælpere

Fra stol til liggende i seng - overflytningsplatform, lagen og glidestykke

Højere op i seng - glidestykke og lagen

Op og sidde på sengekant

Vending - glidestykke under lagen

Pålægning af sejl med glidestykker - 1 hjælper

 

Ikke selvhjulpen patient

Pålægning af sejl med glidestykker - 2 hjælpere


Glidestykket mindsker friktion og gør det let at forflytte patienten. Samtidig er glidestykket det forflytningshjælpemiddel, du kan bruge til flest forflytninger og til alle patienttyper. Den næsten selvhjulpne patient kan blive selvhjulpen, og den mindre selvhjulpne patient kan forflyttes uden, at det er en fysisk belastning for personalet.
Sørg for, at der er glidestykker ved alle senge, da du næsten altid vil kunne have glæde af det, når du skal hjælpe patienten med forflytninger.
Glidestykker nedsætter desuden risikoen for trykskader hos patienten.