Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og kan bistå med at efterkomme rådgivningspåbud.

Der findes følgende typer rådgivningspåbud:

  • Rådgivningspåbud ved mange overtrædelser
  • Rådgivningspåbud ved undersøgelser af psykisk
    arbejdsmiljø eller på det kemiske område
  • Rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige
    overtrædelser
  • Rådgivningspåbud til bygherre ved manglende eller væsentlige mangler ved skriftlig plan for sikkerhed og sundhed

Rådgivningspåbud ved mange overtrædelser

En virksomhed (hospital, institution eller anden enhed i Region Midtjylland) får et ”rådgivningspåbud om mange overtrædelser”, hvis Arbejdstilsynet finder fem eller flere overtrædelser af arbejds-miljøloven på virksomheden. Virksomheden bliver pålagt at bruge en autoriseret rådgiver til at sikre, at de arbejdsmiljø-problemer, der ligger til grund for rådgivningspåbuddet, bliver løst.

Rådgivningspåbud ved undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø

Når en virksomhed (hospital, institution eller anden enhed i Region Midtjylland) får et påbud om at undersøge psykiske arbejdsmiljø-forhold, skal undersøgelsen gennemføres af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Påbud om undersøgelse af forhold i det psykiske arbejdsmiljø afgives, når Arbejdstilsynet har en konkret mistanke om, at der kan være problemer i virksomhedens psykiske arbejdsmiljø.

Rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige overtrædelser

Når en virksomhed (hospital , institution eller anden enhed i Region Midtjylland) får et rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige overtrædelser, er det et udtryk for, at virksomheden har et eller flere arbejdsmiljøproblemer, som det kan være vanskeligt at finde en varig løsning på. Formålet med rådgivningspåbud ved komplek-se og alvorlige overtrædelser er, at virksomheden skal bruge en rådgiver til at bistå med at løse det eller de konkrete arbejdsmiljø-problemer og forebygge, at denne type arbejdsmiljø-problemer gentager sig.

Rådgivningspåbud til bygherre ved komplekse og alvorlige overtrædelser

Når der udover overtrædelser af reglerne om indretning af en byggeplads også skulle have været udarbejdet en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), men planen enten ikke forefindes eller er mangelfuld, afgives der et påbud til bygherren om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Formålet er, at bygherren skal have bistand til såvel at få rettet op på manglerne i den konkrete PSS, som at få en rådgivning, der sikrer, at hvis bygherren på ny er ansvarlig for udarbejdelse af en PSS, vil denne ikke indeholde væsentlige mangler.

Udarbejdelse af PSS er et krav, der påhviler en bygherre, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæftiger flere end 10 personer.

Hent mere viden:

At-vejledning F.1.5 om Rådgivningspåbud

Bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere (Rådgivningspåbud)

Bekendtgørelse nr. 555 - Autorisation af arbejdsmiljørådgivere