Medarbejdere, der arbejder om natten, har krav på et tilbud om helbredstjek, inden de starter på natarbejde, og derefter mindst hvert tredje år.

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø tilbyder dels generelle temamøder om natarbejde samt individuelle og fortrolige helbredssamtaler.

Temamøder

Temamødet kan arrangeres for både hele enheder eller en eller flere afdelinger eller et afsnit. Et temamøde er for alle medarbejdere, der arbejder om natten samt deres ledelse og arbejdsmiljøorganisation. Temamødet indeholder oplæg og dialog om de forskellige aspekter af det at arbejde om natten. Det er muligt, undervejs at drøfte de emner, der er aktuelle for jeres arbejdsplads. Efter dette møde har både medarbejdere og ledelse fælles vidensgrundlag og god baggrund for at kunne optimere arbejdsmiljøet for natarbejderne.

Helbredssamtaler

Helbredssamtalen er en individuel og fortrolig samtale med den enkelte medarbejder, der har natarbejde. Helbreds­samtalen kan hjælpe dig med at finde ud af, om natarbejde påvirker dit helbred og trivsel. Du får råd og vejledning til at forebygge gener og eventuelle helbredsproblemer samt fremme din trivsel. Hvis der spores tegn på helbredsmæssige konsekvenser som følge af natarbejdet, henvises medarbejderen til yderligere undersøgelse hos egen læge.

Efter helbredssamtalerne modtager arbejdsmiljøorganisationen for det enkelte område en tilbagemelding, som fokuserer på de eventuelle generelle problematikker eller medarbejdernes bud på forbedringer.

Denne fremgangsmåde er udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra de tidligere amter og i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik. Herudover følger den anbefalingerne fra Arbejdstilsynet.

Kontakt os, hvis du vil have råd og vejledning, ønsker at arrangere et temamøde eller bestille helbredssamtaler, eller andet, målrettet netop jeres forhold.

Hent mere viden

Brystkræft og natarbejde - artikel fra "Månedsskrift for almen praksis" om evidensbaserede forebyggelsesmuligheder på baggrund af konsensuskonference (Jens Peter Bonde m.fl.)

Artikel om natarbejde og brystkræft 21.02.12

Pjecen: Et godt liv med natarbejde

Arbejdstilsynets vejledning om helbredskontrol ved natarbejde

Videncenter for Arbejdsmiljø - Natarbejde

BAR sosu - et sundt arbejdsliv 

Søvn og powernapping ved vagtarbejde  (Rapport fra Dansk Sygeplejeråd)