I Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø er vi en række medarbejdere, som har arbejdet meget med sundhedsfremme i mange forskellige sammenhænge. Vi kan derfor understøtte jeres arbejde med sundhedsfremme - lige fra idéen om at sætte noget i gang til implementering og opfølgning af konkrete tiltag. Det kan både være små simple tiltag, og det kan være større projekter.
Vores erfaring med sundhedsfremme er, at ordet dækker over en bred vifte af tiltag. For os er sundhedsfremme meget mere end kost, alkohol, rygning og motion (KRAM). Vi ser også trivsel, arbejdsglæde, og nærvær som vigtige elementer af sundhed. Sundhedsfremme skal derfor understøtte, at medarbejderne både fysisk, mentalt og fagligt har de ressourcer, der skal til for at udføre deres opgaver og samtidigt have overskud både på jobbet og i fritiden.

I Region Midt er det besluttet, at sundhedsfremme skal være lokalt forankret på den enkelte arbejdsplads. Regionen kommer derfor ikke med en færdig pakke, som afdelingerne kan bruge. Idéerne og engagementet til at gå i gang med sundhedsfremme skal derfor komme fra jer selv - ligesom I selv skal stå for at gennemføre de tiltag, I bliver enige om at gå i gang med.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Når I har lyst til at sætte sundhedsfremme på dagsorden, vil vi meget gerne hjælpe jer.
Vi kan eksempelvis:

  • facilitere en drøftelse og proces om hvordan I vil arbejde med sundhedsfremme.
  • hjælpe med at afdække rammerne for tiltag
  • hjælpe med at definere forudsætningerne for succes
  • give inspiration til tiltag
  • hjælpe med at formulere en sundhedspolitik

Inspiration

Udstyr til sundhedsfremme på kontoret

Katalog over sundhedsfremmetiltag 
 
Job og krop i Region Midtjylland

Sundhedsfremme på intranettet  

Afsluttende evaluering af projekt Udvikling og forankring af helbre

Hent mere viden

Amid.dk

Arbejdsmiljøweb.dk   

sund-by-net.dk    

Job og krop - landsdækkende kampagne