Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland

 

 

 

Arbejdsmiljøredegørelse 2017

Arbejdsmiljørede-

gørelse 2017

 

MED- og Arbejdsmiljøaftale 
for Region Midtjylland  

   

Informationspjece

om Koncern HR,

Fysisk Arbejdsmiljø

 

 


Arbejdstøj

 

   Røntgenforklæder

Røntgenforklæder

Guide til indkøb og brug


  

             
Arbejdsfodtøj

 

Byggeri og indretning

 

Vejledning til  
hospitalsbyggeri
 

  

 

 

Gulvbelægning og arbejdsmiljø

Gulvbelægning og arbejdsmiljø

 

 

 Pladskrav

Pladskrav

Medicinrum Tjekliste

Medicinrum
 - tjekliste til indretning

 

Paradigme

Paradigme for

Plan for sikkerhed

og sundhed

 

         

Designguide
Rumskemaer for
de fysiske rammer
 i akutafdelinger

- under revision

      

  
          

    Designguide
Konceptprogram for
 de fysiske rammer
 i akutafdelinger

- under revision
 


 Designguide psykiatrisk ensengsstue
 
Designguide
Psykiatrisk ensengsstue
med toilet/bad 
Somatisk ensengsstue og toilet bad

Designguide
Somatisk ensengsstue
og toilet/bad

 


    
     

Designguide Multifunktionsrum

i akutafdelingen
    
Tjekliste
Rumfunktionsprogram
for CT-skanner


 

CT-scannerfunktion
 MR-scannerfunktion

 

 

Designguide
Røntgenrum  Forside Designguide undersøgelses og behandlingsrum

Designguide
Undersøgelses-og behandlingsrum
Designguide
Operationsstue
    

 

 

 

 

 

 

 

Renovering af bygninger after vandskade

Renovering af bygninger efter vandskade

Fugt og skimmel

 

Information til personalet

Vandskade i bygninger - Fugt og skimmel

Information til personaletIndretning og anvendelse af arbejdsplads med storslærme til klinisk logistik

Indretning og anvendelse af arbejdsplads
med storskærme til
klinisk logistik  


  


Indretning af   
skærmarbejdspladser i
Region Midtjylland   

 

Kontorergonomi pjece

Kontorergonomi

Indretning af din

arbejdsplads


        Tjekliste

 

Tjekliste - Arbejdsmiljø ved udbud og indkøb

 

Etablering og indretning af kontorarbejdspladser 

Etablering og indretning af kontorarbejdspladser

Skærmarbejde after hjernerystelse

Skærmarbejde efter hjernerystelse

 

Hjælpemidler og inventar

            
    
   Forflytnings-
  hjælpemidler
   

 


          

Taburetter
ståstøttestole og specialstole
    
  

Forflyt med hjælpemidler
A3 plakat til download

 Kanyler og sommerfugle

Kanyler og sommerfugle

 

 Scorekort

 Bariatri Scorekort

 Bestil kort

 

Bariatriscoren pjece

Bariatriscoren

pjece

 

 

 Skån dine fingre

Skån dine

fingre ved

dialyseapparatet

 

Skån dine fingre PDA

Skån dine fingre og arme,

når du arbejder med PDA ved blodprøvetagning

 

Skån dine fingre i blodbanken

Skån dine fingre

i blodbanken

 

 

Projekt Fokus

Projekt Fokus

 

Blå vogne

Blå vogne

Brugsanvisning

Hygiejne og smitterisici

                 

Luftbåren smitterisiko

og påvirkning fra

kemiske stoffer

          
          

 

     

Arbejdsmiljø ved

rengøring af fleksible

skoper

 Handskeguide

Handskeguide


Indeklima


Statisk elektricitet


             Kirurgisk røg 

Arbejdsmiljø og Kirurgisk røg

 

Sådan undgår du

statisk elektricitet          

 

 

Kirurgisk røg 3-fløjet

 Kirurgisk røg på 

OP-stuen

 

 


Kemi

A3

 

Kend dine mærker

A3-format  

A4


Kend dine mærker

A4-format    

   

 

Medicinhåndtering

 

 Medicinrum håndtering            
Medicinhåndtering
- på en arbejdsmiljørigtig måde

                                             


Natarbejde

    
          
 Et godt liv med natarbejde

 


Sikkerheds- og kulturarbejde


 Safety walk         
Safety Walk

  
                            

Sikkerhedsplakat og blok
Bestil plakat og blokke 

            
   

OVAL - Handlingspapir
Bestil plakat

   


 

OVAL - Handlingspapir  
Wordversion med tekstbokseOVAL - plakat
Bestil plakat  


  

Arbejdsmiljø og roller
En metode i
arbejdsmiljøindsatsen  

Flyttefisk

Flyttefisken