MidtSim Header

Højtspecialiseret simulationscenter

Koncern HR · MidtSim er Region Midtjyllands højtspecialiserede simulationscenter. Vi uddanner og træner sundhedsprofessionelle på præ- og postgraduat niveau i Region Midtjylland gennem simulation på baggrund af en forskningsbaseret tilgang.

Fællesfunktion for simulation i Region Midtjylland

Som Region Midtjyllands fællesfunktion for simulation varetager vi en understøttende og koordinerende rolle i forhold til de lokale simulationsenheder på regionens hospitalsenheder.

Lokalt simulationscenter for Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet

Vi fungerer som lokalt simulationscenter for Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

Vores kurser og uddannelsesprogrammer

Vi udbyder et stort antal kurser og uddannelsesprogrammer og uddanner og træner ca. 13.000 præ- og postgraduate sundhedsprofessionelle om året. 
 
Herudover tilbyder vi skræddersyede kurser til offentlige og private virksomheder.