Innovation

Omfatter løbende rådgivning og sparring til direktionen i forhold til spørgsmål om innovation. Koordinering af innovationsområdet med det formål, at innovationskraften og – kompetencerne er så stærke som muligt lokalt. Videnopsamling og –spredningsaktiviteter, samt viden – og metodeproducerende aktiviteter.

Organisationsudvikling 

Omfatter fokus på helheden og på organisationens dele. Desuden sættes fokus på arbejde og samarbejde i organisationen samt på sammenhænge mellem enheder, afdelinger, grupper og individer. Produktblade for organisationsudvikling.

Ledelsesudvikling

Har fokus på og giver inspiration til, hvordan den enkelte leder/ledergruppe varetager sin rolle som leder/ledergruppe og omfatter bl.a. personaleledelse, faglig ledelse, strategisk ledelse, administrativ ledelse og organisatorisk ledelse.
Produktblade for ledelsesudvikling.

Procesoptimering

Omfatter optimering af arbejdsgange til gavn for kerneydelsen ved hjælp af bl.a. arbejdsmetoder fra Leanfilosofien, som introduceres via Leanspil.
Produktblade for procesoptimering

Psykisk arbejdsmiljø

Omfatter fokus på trivslen på arbejdspladsen – både for den enkelte og for gruppen. Vi arbejder med den positive udvikling og med at forebygge og eventuelt at håndtere belastninger.
Produktblade for psykisk arbejdsmiljø.

Hjælp til indflytning i nye rammer

Her finder du vores hjælpemuligheder, redskaber og metoder til en god ud- og indflytning.