Innovation  

Innovation

Vores opgave på innovationsområdet er primært at udvikle, koordinere og skabe forbindelser på tværs af hele Region Midtjyllands organisation. Vi arbejder samtidig med at understøtte spredning af viden og erfaringer på området. 

Vores udgangspunkt er, at innovationskraften og -kompetencerne skal være så stærke som muligt lokalt. Vi er optagede af at skabe bevægelighed og muligheder - og gnist i menneskers øjne. Det gør vi gennem forskellige aktiviteter og initiativer, som du kan læse mere om her på siden. 

Organisationsudvikling  

Organisationsudvikling 

Omfatter fokus på helheden og på organisationens dele. Desuden sættes fokus på arbejde og samarbejde i organisationen samt på sammenhænge mellem enheder, afdelinger, grupper og individer.

Ledelsesudvikling  

Ledelsesudvikling

Har fokus på og giver inspiration til, hvordan den enkelte leder/ledergruppe varetager sin rolle som leder/ledergruppe og omfatter bl.a. personaleledelse, faglig ledelse, strategisk ledelse, administrativ ledelse og organisatorisk ledelse.

Procesoptimering  

Procesoptimering

Omfatter optimering af arbejdsgange til gavn for kerneydelsen ved hjælp af bl.a. arbejdsmetoder fra Leanfilosofien, som introduceres via Leanspil.

Psykisk arbejdsmiljø  

Psykisk arbejdsmiljø

Omfatter fokus på trivslen på arbejdspladsen – både for den enkelte og for gruppen. Vi arbejder med den positive udvikling og med at forebygge og eventuelt at håndtere belastninger.