Koncern HR, Udviklings opgaver på innovationsområdet er:

  • Løbende rådgivning og sparring til direktionen i forhold til spørgsmål om innovation.
  • Koordinering af innovationsområdet med det formål, at innovationskraften og – kompetencerne er så stærke som muligt lokalt.
  • Videnopsamling og –spredningsaktiviteter, samt viden – og metodeproducerende aktiviteter.
  • Konsulentydelser.                      

Herudover deltager vi i netværksaktiviteter, der bidrager til Region Midtjyllands strategiske indsatsområder og vidensbase.