Koncern HR, Udvikling medvirker til at vidensopsamle og sprede de ideer, der er implementeret med succes og bidrager sammen med Indkøb og Medicoteknik, samt MTIC (Med Tech Innovation Consortium) til at bringe ideer videre til relevante parter.

Det vil fortsat være muligt mod betaling at rekvirere konsultativ bistand til at understøtte idéudvikling og innovation.

Koncern HR, Udviklings opgaver på innovationsområdet er:

  • Løbende rådgivning og sparring til direktionen i forhold til spørgsmål om innovation.
  • Koordinering af innovationsområdet med det formål, at innovationskraften og – kompetencerne er så stærke som muligt lokalt.
  • Videnopsamling og –spredningsaktiviteter, samt viden – og metodeproducerende aktiviteter.
  • Konsulentydelser.                      

Herudover deltager vi i nationale og internationale netværksaktiviteter, der bidrager til Region Midtjyllands strategiske indsatsområder og vidensbase. Netværksaktiviteter afstemmes med direktionen årligt.