Koncern HR, Udvikling medvirker til at vidensopsamle og sprede de ideer, der er implementeret med succes og bidrager sammen med Indkøb og Medicoteknik, samt MTIC (MedTech Innovation Consortium) til at bringe ideer videre til relevante parter.

Koncern HR, Udviklings opgaver på innovationsområdet er:

  • Løbende rådgivning og sparring til direktionen i forhold til spørgsmål om innovation.
  • Koordinering af innovationsområdet med det formål, at innovationskraften og – kompetencerne er så stærke som muligt lokalt.
  • Videnopsamling og –spredningsaktiviteter, samt viden – og metodeproducerende aktiviteter.
  • Konsulentydelser.                      

Herudover deltager vi i netværksaktiviteter, der bidrager til Region Midtjyllands strategiske indsatsområder og vidensbase.