I Region Midtjylland står vi midt i en lang række forandringer i forhold til opgaveløsningen og i forhold til organisatoriske og fysiske rammer. På sundhedsområdet er Den Danske Kvalitetsmodel blevet afløst af 8 overordnede nationale mål på kvalitetsområdet. Behandlinger og indsatser skal fremover ske på borgerens/patientens præmisser, samtidig med at vi skal øge kvaliteten og skabe mere sundhed for de samme eller færre penge. Det sociale område er konstant udfordret af at skulle levere og udvikle markedsrelevante ydelser til borgerne, som både imødekommer borgernes og kommunernes ændrede behov og vilkår.

Det kalder på skærpede kompetencer til at skabe forbedringer i det daglige arbejde omkring borgere og patienter, men også kompetencer der kan bidrage til at udvikle helt nye løsninger eller nye måder at arbejde på.  Vi skal både skabe kvalitet på nye og effektive måder, på borgernes præmisser og samtidig sikre, at regionens vigtigste ressource, alle de dygtige medarbejdere og ledere, fortsat trives og går motiverede på arbejde.

Vi er nu klar med en række kortere kurser. Kurserne kan hjælpe dig med at få skærpet dine innovative kompetencer til at møde og udvikle opgaven, du arbejder med og derved skabe innovative forbedringer. 

Tilmelding via www.rm.plan2learn.dk