Indkøb og Medicoteknik
Indkøb og Medicoteknik arbejder bl.a. med at sikre, at nye innovative løsninger finder vej til regionens hospitaler. Det kan fx ske igennem innovationspartnerskaber mellem offentlige og private parter, nye udbudsformer, der bidrager til værdiskabende indkøb. Samt som indgang for virksomheder (fx medicoindustrien) og som brobygger mellem markedets behov for afprøvning af nye løsninger og kliniske behov.

Regional Udvikling
Regional Udvikling arbejder med en overordnet vision om bæredygtig omstilling med udgangspunkt i en strategi for Vækst og Udvikling, herunder en række områder/initiativer, som berører sundhedssektoren. Fx ”Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet”, ”Det affaldsfri Hospital”, ”Social bæredygtighed” mm.

MTIC (MedTech Innovation Consortium)
MTIC er et konsortium dannet af Aarhus Universitet, VIA, Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Målet for konsortiet er at skabe vækst hos de iværksættere og virksomheder, der arbejdes med. MTIC danner på tværs af sektorer en del af det innovative fundament for udviklingen af produkter og løsninger til sundhedsvæsenet i regionen samt støtter med deres tilgang op om erhvervsudvikling i regionen med fokus på virksomhedernes vækstpotentiale. MTIC’s primære fokus fra 2015-2018 er ”Rehabilitering”, ”Overgange”, ”Aldring og demens” og ”Forebyggelige genindlæggelser”.

INNO-X Healthcare
INNO-X Healthcare katalyserer sundhedsvæsenets produktudvikling via dokumenteret behovsdrevet innovation. INNO-X´s arbejde bygger på evidensunderstøttet metodeudvikling. Metoderne udbydes som kompetenceudviklingsforløb i innovation og forretningsgørelse målrettet sundhedssektoren. INNO-X Healthcare udbyder korterevarende forløb med fokus på træning i brug af metoder og teknikker på innovationsområdet med stort fokus på forretningsgørelse af idéer. INNO-X indgår som partner i kompetenceudvikling på innovationsområdet i Region Midtjylland.