Læs mere om vores lederudviklingsprogrammer her:

 

Apollo             

 

Challenger               

 

Galathea           

 

Kilimanjaro              

 

Sirius                   

 

Alkymisten             

Det er ambitionen med lederudviklingsprogrammet 2017 at bidrage til såvel den enkelte leders egen udvikling som den samlede organisations udvikling, således at såvel ledere som organisation er klar til at møde fremtidens udfordringer for ledere i den offentlige sektor. Derfor omfatter Region Midtjyllands lederudviklingsforløb både udvikling af det personlige lederskab samt udvikling af den organisation, lederen er leder for, da ledelsesudvikling er en central del af den organisatoriske udvikling og bør forløbe parallelt.

Artikler

Lederudviklingsforløb med stor effekt

Fra afklaring til virkelighed

En rejse mod bedre ledelse

Lederaspiranter på vej mod stjernerne