LEDERUDVIKLINGSPROGRAM 2017 - Se beskrivelse af de enkelte forløb i ipaper:

Tilmelding på www.rm.plan2learn.dk

Fire Challenger deltagere fortæller, hvad de får ud af forløbet (video)

Det er ambitionen med lederudviklingsprogrammet 2017 at bidrage til såvel den enkelte leders egen udvikling som den samlede organisations udvikling, således at såvel ledere som organisation er klar til at møde fremtidens udfordringer for ledere i den offentlige sektor. Derfor omfatter Region Midtjyllands lederudviklingsforløb både udvikling af det personlige lederskab samt udvikling af den organisation, lederen er leder for, da ledelsesudvikling er en central del af den organisatoriske udvikling og bør forløbe parallelt.

Lederudviklingsforløb med stor effekt

Region Midtjyllands Lederudviklingsprogram har fungeret i fire år og flere steder høstet stor anerkendelse. Nu er der blevet kigget nærmere på lederudviklingsforløbenes resultater.
Læs hele artiklen her

Fra afklaring til virkelighed

At lederudvikling er vigtigt for Region Midtjylland kommer i høj grad til udtryk gennem det store fokus, der er på de fire lederudviklingsforløb Apollo, Galathea, Kilimajaro og Sirius.
Læs hele artiklen her

En rejse mod bedre ledelse

Afdelingssygeplejerske Lotte Thrane kom fra lederudviklingsforløbet Kilimanjaro med en fyldt værktøjskasse, refleksion over egen ledelsespraksis og et stærkt netværk, som hun siden har benyttet sig af flere gange.
Læs hele artiklen her

Lederaspiranter på vej mod stjernerne

Lederdrømme og stjernemål er inden for rækkevidde for medarbejderne i Region Midtjylland. Lederudviklingsforløbet Apollo tager medarbejdere i en ledelsessimulator, der kan vise vejen for en potentiel lederkarriere.
Læs hele artiklen her

Kontakt

Jørgen Johansen
Chefkonsulent
Mob. 6122 0707