Se vores seneste artikler online

Nyhedsbrev, nr. 4 2017

 • Medicinsk Uddannelseskonference (MUK 2017)
 • Initiativprisen og Smartprisen - slutspurten er gået ind

Nyhedsbrev, nr. 3 2017

 • Smartprisen og Initiativprisen - ligger du eller din kollega inde med et guldæg
 • Alkymisten udvider lederes blik for strategi og ledelse

Nyhedsbrev, nr. 2 2017

 • Kom godt i gang med ledelse af forbedringer, kursuspakken
 • Resiliensforløb styrker sammenhold og handlekraft
 • Tag temperaturen på trivslen

Nyhedsbrev, nr. 1 2017

 • Lederudviklingsforløbet Challenger er revideret
 • Ambulatorier inspirerer hinanden til forbedringer
 • MEDgrundkursus: En investering i samarbejde

Nyhedsbrev, nr. 7 2016

 • Sørg for at få fyldt jeres balkort - Om Innovationsdagen
 • MUK 2017. Første danske fælles medicinske uddannelseskonference

Nyhedsbrev, nr. 6 2016

 • Kursus for hele LMU giver god platform for samarbejde
 • Invitation til boglancering
 • Nye trends i samarbejde og organisering

Nyhedsbrev, nr. 5 2016

 • Tillid og klare signaler gør MED-udvalget stærkt. 
  • Når ledelsen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center skal træffe beslutninger, bliver MED-udvalget inddraget tidligt i processen. 

Nyhedsbrev, nr. 4 2016

 • Initiativprisen - Smartprisen - Innovationsdagen 16

Nyhedsbrev nr. 3 2016

 • Innovationsdagen 10. november 2016
 • Den nationale ledelseskonference 2. juni 2016
 • Ny publikation om ledelse af forandringer fra Væksthus for ledelse

Nyhedsbrev nr. 2 2016

Nyhedsbrev nr. 1 2016

Nyhedsbrev 26 - Marts 2016

Nyhedsbrev 25 - Februar 2016

Nyhedsbrev 24 - Særnummer december 2015

Tre hospitalsafdelinger i Region Midtjylland er i fuld gang med at udvikle og afprøve, hvordan man skaber bedre sammenhæng i patientforløb på tværs af afdelinger og hospitaler. Det sker i forsknings- og udviklingsprojektet 'Ledelse på Tværs'.

Nyhedsbrev 23 - November 2015

 • Hvad sker der, hvis vi "stjæler andres gode løsninger?
 • Og hvad der giver "smæk for skillingerne"?
 • Om to nye singler

Nyhedsbev 22 - Oktober 2015

Her kan du bl.a. læse:

 • At et kursus i nye veje til forbedret stuegang
 • Innovationsdagen 2015
 • Midtjysk kursus skaber flow i patientforløb
 • Klyngeledelse på Regionshospitalet Randers
 • At et påbud fra Arbejdstilsynet har ført til en mere bevidst prioritering af opgaverne

Nyhedsbrev 21 - Juni 2015

Nyhedsbrev 20 - Marts 2015

 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du bl.a. læse:

 • At TULE kan systematisere dialogen om trivsel på en afdeling
 • Om udviklingsforløbet i Horsens, der sætter fokus på handlekraft
 • Om bedre patientforløb med Kon-Tiki

Nyhedsbrev 19 - Oktober 2014

I dette nummer kan du læse artikler om de fire workshops, der desværre ikke blev gennemført på Ledelseskonferencen 2014:

 • Tværfaglighed vokser på tillid og respekt
 • Pelvic Floor Unit
 • En gevinst at inddrage de pårørende
 • Overblik giver bedre kvalitet for patienterne og medarbejdere

Nyhedsbrev 18 - April 2014

I dette nummer kan du bl.a. læse:

 • at 300 overlæger, afdelingssygeplejersker, terapeuter og administrative ledere i Hospitalsenhed Midt deltager i udviklingsforløbet ”Ledelse med Hjerne, Hjerte og Vilje”
 • om Region Midtjyllands Ledelseskonference 18. juni 2014
 • om skræddersyet MEDuddannelse

Nyhedsbrev 17 - Februar 2014

I dette nummer kan du bl.a. læse:

 • at Toplederprogrammet ”The Alchemist Experience” har givet 17 ledere nye perspektiver på ledelse og et bredere udsyn
 • hvordan RMUK kan give overblivk over udviklingssamtaler og kurser
 • om forenklede koncepter for TULE og APV

Nyhedsbrev 16 - Oktober 2013

I oktober-nummeret 2013 kan du bl.a. læse:

 • Region Midtjyllands Lederudviklingsprogram 2014
 • Om nyansat konsulent, som kender ”maskinrummet”
 • Om, at man skal forstyrre med omtanke
 • Om APV og TULE-evalueringen

Nyhedsbrev 15 - Juni 2013

I dette nummer kan du bl.a. læse:

 • at centerchef Helle Bisgaard, Servicescentret, Aarhus Universitetshospital er på jagt efter det store perspektiv.
 • at Kon-Tiki ikke er et kursus for kursister - men et forløb, hvor der arbejdes konkret med at udvikle sammenhængende patientforløb.
 • og hvorfor to konsulenter fulgte i hælene på en vagthavende læge og sygeplejekoordinator - op og ned ad trapper.

Nyhedsbrev 14 - Januar 2013

I dette nummer kan du bl.a. læse

 • om overlægen, afdelingssygeplejersken og den ledende ergoterapeut, der alle tre meldte sig til samme lederudviklingsforløb
 • at et godt team har konflikter
 • at Sirius-netværket stadig fungerer

Nyhedsbrev 12 - Oktober 2012

Nyhedsbrev 11 - Juni 2012

Nyhedsbrev 10 - April 2012

Nyhedsbrev 9 - December 2011

Nyhedsbrev 8 - Juni 2011

Nyhedsbrev 7 - April 2011

Nyhedsbrev 6 - Februar 2011

Nyhedsbrev 5 - September 2010

Nyhedsbrev 4 - Juni 2010

Nyhedsbrev 3 - Marts 2010

Nyhedsbrev 2 - December 2009

Nyhedsbrev 1 - September 2009

Kontakt

Lena Centio
Mob. 2475 9033 
E-mailadressen er allerede modtager af nyhedsbrevet
Du får nu en e-mail, som du skal bekræfte for at få nyhedsbrevet fremover