TULE er Region Midtjyllands kombinerede trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering. Undersøgelsen er et udviklingsværktøj, og formålet er at forbedre både trivsel og ledelse for hver enkelt deltagende arbejdsplads i Region Midtjylland.

TULE er ikke det samme som arbejdspladsvurdering (APV), der er Region Midtjyllands lovpligtige undersøgelser af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder – men direktionen anbefaler, at de to undersøgelser foretages samtidigt.

TULE

Kontakt TULE

Lise Klarholt Busk

Lise Klarholt Busk
Koordinator
Tel. 7841 0840
lisbus@rm.dk