Regional Udviklings hovedopgaver er:

  • Udarbejdelse af Vækst- og Udviklingsstrategi
  • Udarbejdelse af den regionale råstofsplan og den regionale jordforureningsplan
  • Udarbejdelse af den regionale kollektive trafikplan
  • Udarbejdelse af Agenda 21 handlingsplan
  • Sekretariatsbetjening af regionsråd, herunder udvalg, Vækstforum, Vækstforums sekretariatet og Vækstforums administrative styregruppe. Derudover betjenes politikere valgt til blandt andet Nordsøkommissionen samt CPMR

Regionsrådet har en række udviklingsmidler, som regionen ikke selv må være udførende på. Der er således krav om, at aktiviteterne skal udføres af selvstændige juridiske enheder. Hovedopgaven i Regional Udvikling er derfor at udvikle strategier, programmer og initiativer inden for de områder, lovgivningen fastlægger, at regionerne må arbejde inden for.

Regional Udviklings medarbejdere er i tæt dialog med eksterne samarbejdspartnere om udvikling og gennemførelse af initiativer, der indgås partnerskabsaftaler med blandt andet ministerier og styrelser om at skabe sammenhæng mellem regionale og statslige initiativer, der faciliteres projekter og netværk m.m. Alle initiativer som skal medvirke til skabe vækst og velstand i hele regionen.

Regional Udvikling sekretariatsbetjener ud over regionsrådet og Vækstforum forskellige rådgivende råd, bestiller den regionale kollektive trafik, udarbejder strategier inden for jordforurening og udarbejder den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Regional Udvikling arbejder internationalt, og regionen medfinansierer sammen med kommunerne et regionalt kontor i Bruxelles og har samarbejdsrelationer med Central og Østeuropa, Kina, nærmere bestemt Shanghai m.fl. Derudover deltager regionen i tværnationale samarbejder finansieret af EU.

Se mere om arbejdet under Regional Udvikling og Vækstforum.

 

Klik på navn i diagrammet for at få mere information.

Kim Kofod Hansen

 

 Billede af Kim Kofod Hansen

 (Klik på billedet for at få billedet i høj opløsning)

 

Udviklingsdirektør i Regional Udvikling

E: kim.kofod.hansen@ru.rm.dk
M: 2043 4304

Jytte Gad Lauridsen

 

 

(Klik på billedet for at få billedet i høj opløsning)

 

Miljødirektør i Regional Udvikling

E: Jytte.Gad.Lauridsen@ru.rm.dk

T: 7841 1900
M: 2171 7707