Med strategien ”Samfundsansvar og bæredygtighed” vil Region Midtjylland forpligte sig i forhold til en række områder og måske inspirere virksomheder og organisationer i og uden for regionen.

 

”Samfundsansvar og bæredygtighed” for perioden 2016 - 2019 er en videreførelse af de hidtidige Agenda 21 strategier og handleplaner, som fokuserer på energiforbrug, ressourcer og miljø og affald.

Som noget nyt omfatter strategien nu også indsatser i forhold til voldsomme klimapåvirkninger, arbejdsmiljø, uddannelse og Det Sociale Kapitel samt social dumping.

Læs Agenda 21 strategien 2016-2019 "Samfundsansvar og bæredygtighed".

Kontakt:

Henning Laursen

Billede af Henning LaursenChefkonsulent

E: henning.laursen@ru.rm.dk
M: 2924 2239

Vækstforums erhvervssatsning på energi og miljø, Strategisk energiplanlægning, Teknologiudvikling, Agenda 21

Arbejdssted: Viborg