Ledelses- og Styringsgrundlaget beskriver de overordnede rammer og principper for ledelse og styring i Region Midtjylland, herunder mission, vision og strategispor. Ledelses- og Styringsgrundlaget sætter samtidig fokus på sammenhængen mellem det politiske niveau og regionens arbejdspladser.

Formålet med Ledelses- og Styringsgrundlaget er blandt andet:

  • at understøtte realisering af politiske mål og opnåelse af ønskede resultater for borgerne
  • at tilbyde et styrings-, udviklings- og analyseredskab der kan anvendes på alle arbejdspladser

I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdier og tillid.

Værdierne er:

  • dialog
  • dygtighed 
  • dristighed

Mission:

  • at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Vision:
 
Vi vil stræbe efter

  • at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle
  • at levere sociale ydelser på højt specialiseret niveau, som imødekommer efterspørgslen og er til gavn for alle
  • at forøge viden og understøtte udvikling i erhvervs¬livet, i den offentlige sektor og i offentligheden samt skabe vilkår for bæredygtig økonomisk vækst


Læs Ledelses- og styringsgrundlaget her

Se plancher med hovedbudskaber fra Ledelses- og Styringsgrundlaget her

Se animationsfilm om Ledelses- og Styringsgrundlaget nederst på siden

Eksempler på anvendelse
:
På hjemmesiden her vil der løbende blive formidlet eksempler på anvendelse af Ledelses- og styringsgrundlaget, som kan bruges som inspiration på Region Midtjyllands arbejdspladser.

Læs eksempler på anvendelse af Ledelses- og Styringsgrundlaget på regionens arbejdspladser her 

Eksempler på anvendelsen bedes fremsendt til: KoncernHRViborg@rm.dk  

Konsulentbistand:
Ønskes konsulentbistand i forbindelse med arbejdet med Ledelses- og styringsgrundlaget kan der rettes henvendelse til Koncern HR, Udvikling på tel. 2026 9761

Se animationsfilm om Ledelses- og Styringsgrundlaget

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.