Region Midtjylland arbejder vedholdende og målrettet for udvikling af økonomisk fordelagtige ydelser til borgerne i regionen. I den sammenhæng har Region Midtjylland en strategi for, på hvilke områder konkurrenceudsættelse skal anvendes.

 

Udbudsstrategien er en politisk stillingstagen til konkurrence-udsættelse af driftsopgaver, som regionen selv varetager eller har varetaget. Hensynet til kvalitet og økonomi vægtes højt i vurderingen af om en given driftsopgave skal udliciteres eller om opgaven bedst løses regionalt. De overordnede hensyn reguleres af Region Midtjyllands vedtagne udbudspolitik, som udbudsstrategien skal ses i forlængelse af.  

Hensigten med udbudsstrategien er at skabe klarhed over regionsrådets konkrete mål og initiativer til målopfyldelse for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver i regionen inden for nuværende valgperiode.

 

Regionsrådet vedtog udbudsstrategien på regionsrådsmødet d. 23.marts 2011.