Den nye uniform skal være medarbejdernes uniform. De vigtigste medspillere i udviklingen af de nye uniformer er derfor alle de medarbejdere, der arbejder i uniform til daglig.

I begyndelsen af 2012 blev der gennemført en brugerunder-søgelse, hvor 1337 medarbej-dere gav deres besyv med. Det svarer til cirka 9% af de ansatte på hospitalerne.

Resultatet af undersøgelsen har inspireret det nye uniformsdesign.

Brugerundersøgelsen er imidlertid ikke det eneste sted, medarbejderne har kunnet komme til orde.

 
Rapport

Se rapporten med resultaterne af brugerundersøgelsen 

 
 Jeg har travlt og vælger
 den korte version
   

Regions MED-Udvalget (RMU) og Hoved MED-Udvalgene har været inddraget i projektet, ligesom der har været oprettet et tværregionalt medarbejderforum, hvor alle faggrupper, der bærer uniform, og alle hospitalsenheder i Region Midtjylland var repræsenteret.

Brugerundersøgelsen og det tværregionale medarbejderforum skulle bidrage med input, som kunne danne grundlag for udvikling af prototyper til uniformskollektionen.

Kontakt


Hanne Rosenlund
Projektleder

7846 3928
E-mail: haneniel@rm.dk