For at sikre, at alle fagrupper og hospitalsmatrikler bliver taget med på råd i forbindelse med udformningen af den nye uniform, er der nedsat en referencegruppe.

Referencegruppen har ingen formel beslutningskompetence, men er kvalificerende i forhold til de beslutningsgrundlag der indstilles til styregruppen.

Referencegruppe

Titel

Repræsenterer

Thomas Pazyj

Hospitalsdirektør

RH Randers

Mette Toftdahl

Servicechef

Hospitalsenhed Midt

Susanne N. Konnerup

Oversygeplejerske

AUH

Søren Skjold Møller

Servicechef

RH Horsens

Andreas Jonsson

Servicechef

RH Randers

Pernille Lundvang

Vaskerichef

midtVask

Hanne Louring

Linnedkonsulent

Hospitalsenhed Midt

Hanne Rosenlund

Distributionskyndig

midtVask

Jens Peter Østergaard

Driftschef

Hospitalsenhed Vest

Lene Munck

Hygiejnesygeplejerske

AUH, Skejby

Charlotte Thaarup

Sygeplejerske

DSR

Janne Andersen

SoSu assistenter

FOA Sektorformand, Horsens

Britta Lang Ørnfelt Lund

Læge

Yngre Læger,  næstformand

Lars Lohse

Vaskeriudbud

Sundhedsplanlægning

Mette Skjærbæk Svane

Ledende ergoterapeut

Hospitalsenhed Midt, Hammel Neurocenter

Kirsten Hansen

Sygeplejerske

RMU

Anette Christensen         Uniformsudbud

Indkøb og Medicoteknik

Christina Antonsen

Innovationskonsulent

Hospitalsenheden Horsens