Styregruppen for uniformsprojektet i Region Midtjylland består af repræsentanter fra alle hospitalsenheder i Region Midtjylland.

Styregruppeformand Thomas Pazyj
Tidligere hospitalsdirektør i Randers, nu seniorkonsulent.   

Mette Toftdahl
Servicechef, Hospitalsenhed Midt

Jens Peter Østergaard
Driftschef, Hospitalsenheden Vest

Lisbeth Holsteen Jessen
Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Horsens

Susanne Nitschke
Oversygeplejerske, Aarhus Universitetshospital


Projektstaben

Styregruppen har nedsat en projektstab, som skal føre uniformsprojektet ud i livet. Projektstaben består af:

Projektleder Hanne Rosenlund
MidtVask, AUH  

Lene Munck
Hygiejnesygeplejerske, AUH

Pernille Lundvang
Vaskerichef, Midtvask.

Christina Egelund Antonsen
Innovationskonsulent, Hospitalsenheden Horsens.

Projektstaben har tilknyttet en ekstern konsulent, Jan Kjellerup, Kjellerups Konsult, som også er tilknyttet et lignende uniformsprojekt i Region Hovedstaden.
 
Den eksterne konsulent sikrer blandt andet, at vigtige erfaringer fra projektet i Region Hovedstaden bliver genbrugt i uniformsprojektet i Region Midtjylland.

Kontakt


Hanne Rosenlund
Projektleder

7846 3928
E-mail: haneniel@rm.dk