Regionsrådsmedlemmerne modtager vederlag som medlem af regionsrådet. Regionsrådsmedlemmerne kan også modtage vederlag for at varetage poster for regionsrådet. De angivne beløb er pr. år.

Almindeligt vederlag

Hvert regionsrådsmedlem får udbetalt 110.151 kr. i vederlag. Derudover kan medlemmet søge om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod at få modregnet 21.246 kr. i vederlaget.

Vederlag til formand og næstformænd

Regionsrådets formand får udbetalt 1.123.547 kr. i vederlag, mens 1. og 2. næstformand får 112.355 kr.

Vederlag til udvalgsmedlemmer

Medlem af forretningsudvalget: 60.190 kr.
Medlem af stående udvalg: 24.214 kr., formanden får 48.429 kr.
Medlem af midlertidige udvalg: 12.107 kr., formanden får 24.214 kr. 

Læs mere i Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Midtjylland

Offentliggørelse af vederlag i forbindelse med hverv

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Region Midtjylland offentliggøre størrelsen af vederlag for hverv, som medlemmer af regionsrådet og medarbejdere i Region Midtjylland udfører efter udpegning eller indstilling fra Region Midtjylland og Danske Regioner. 

Eventuel kørselsgodtgørelse, tabt arbejdsfortjeneste og diæter, der oppebæres i forbindelse med hvervet, er ikke omfattet af oversigten.

Regionsrådsmedlemmer
Vederlag for hverv i 2016
Vederlag for hverv i 2015
Vederlag for hverv i 2014

Medarbejdere
Vederlag for hverv i 2016
Vederlag for hverv i 2015
Vederlag for hverv i 2014

For ældre opgørelser, se Vederlag for hverv, historisk