Regionsrådets møder afholdes i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg. Alle møder starter kl. 13.00  

Mødekalender for 2016

 • Onsdag den 27. januar 2016
 • Onsdag den 24. februar 2016
 • Onsdag den 30. marts 2016
 • Onsdag den 27. april 2016
 • Onsdag den 25. maj 2016
 • Onsdag den 22. juni 2016 
 • Onsdag den 24. august 2016
 • Onsdag den 28. september 2016
 • Onsdag den 26. oktober 2016
 • Onsdag den 23. november 2016
 • Onsdag den 21. december 2016

Stil spørgsmål til regionsrådet

Du kan stille enten skriftlige spørgsmål eller mundtlige spørgsmål til regionsrådets møder.

Hvis du gerne vil stillet et skriftligt spørgsmål til regionsrådet skal du senest 8 dage inden et regionsrådsmøde sende spørgsmålet til kontakt@rm.dk eller Regionshuset Viborg, Regionssekretariatet, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

Har du derimod et mundtligt spørgsmål, skal formanden blot have besked om dette inden mødet. 

Læs de formelle regler for spørgetid ved regionsrådsmøderne. 

Retningslinjer for regionsrådets arbejde

Regionsrådet har vedtaget en række retningslinjer for, hvordan regionsrådet skal arbejde.

Temamøder

Regionsrådets temamøder behandler typisk aktuelle emner, som regionsrådet skal behandle på et af sine kommende møder. Temamøderne er som udgangspunkt lukkede for offentligheden, men pressen er inviterede til alle temamøder.

Referater fra tidligere møder

På regionens tidligere hjemmeside kan du hente dagsordener og referater fra de politiske møder i 2006.

Politiske udvalg

Regionsrådet har en række underudvalg. På siden herunder kan du læse mere om udvalgene og se hvornår de mødes.

Se oversigt over politiske udvalg 

Webredaktør

Susanne Berg
Telefon 7841 0145

Eva Olsen
Telefon 7841 0031