Regionsrådets møder afholdes i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg. Alle møder starter kl. 13.00  

Foreløbig mødekalender for 2018 

Onsdag den 31. januar
Onsdag den 28. februar
Tirsdag den 20. marts
Onsdag den 25. april
Onsdag den 30. maj
Onsdag den 27. juni
Onsdag den 22. august
Onsdag den 26. september
Onsdag den 31. oktober
Onsdag den 28. november
Onsdag den 19. december 

Stil spørgsmål til regionsrådet

Du kan stille enten skriftlige spørgsmål eller mundtlige spørgsmål til regionsrådets møder.

Hvis du gerne vil stille et skriftligt spørgsmål til regionsrådet, skal du senest 8 dage inden et regionsrådsmøde sende det til kontakt@rm.dk eller Regionshuset Viborg, Regionssekretariatet, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

Har du derimod et mundtligt spørgsmål, skal formanden blot have besked om dette inden mødet. 

Læs de formelle regler for spørgetid ved regionsrådsmøderne. 

Retningslinjer for regionsrådets arbejde

Regionsrådet har vedtaget en række retningslinjer for, hvordan regionsrådet skal arbejde.

Temadage

Regionsrådets temadage er heldagsarrangementer for regionsrådet. De giver mulighed for at besøge institutioner, hospitaler, afdelinger, virksomheder m.v. i regionen, og er desuden et forum for drøftelse af og orientering om udvalgte aktuelle emner og udfordringer. Temadagene er lukkede for offentligheden, men pressen er inviterede til dele af møderne.

Referater fra tidligere møde

Find referater fra 2006 og frem til seneste møde. 

Politiske udvalg

Regionsrådet har en række underudvalg. På siden herunder kan du læse mere om udvalgene og se hvornår de mødes.

Se oversigt over politiske udvalg 

Webredaktør

Susanne Berg
Telefon 7841 0145

Eva Olsen
Telefon 7841 0031