Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Tlf: 86 52 28 99
Mobil: 29 45 24 41
E-mail: sander@rr.rm.dk
Adresse: Glentevej 15, 
              8660 Skanderborg

 

 Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

  • Rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet
  • Næstformand i det midlertidige udvalg vedrørende medicin
  • Det midlertidige udvalg vedrørende medicin
  • Videnskabsetisk komité I
  • Bestyrelsen for Region Midtjylland Bruxelleskontor
  • Bestyrelsen for Djurslands Udviklingsråd
  • Bestyrelsen for Horsens HF og VUC