Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil: 29 42 33 04
E-mail: anne.kristensen@rr.rm.dk
Adresse:    Nordre Strandvej 20
                 8700 Horsens 

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

  • Forretningsudvalget
  • Videnskabsetisk komité II (suppleant)
  • Bestyrelsen for Forskerpark Foulum (suppleant)
  • Randers Erhvervs- og Udviklingsråd