Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil: 20 16 63 92
Mail: arne.laegaard@rr.rm.dk
Adresse:    Gammelbyvej 3
                  7500 Holstebro

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til: 

Udvalget for regional udvikling
Det midlertidige udvalg vedrørende værdibaseret styring


Jeg er udpeget til følgende hverv: 

Bestyrelsen for Midttrafik
Gammel Estrup Jyllands Herregårdsmuseum
Byggefond for Hjerl Hedes Frilandsmuseum
Bestyrelsen for Aarhus Letbane A/S