Har du spørgamål kan du kontakte mig på:
Tlf: 86 82 22 91
Mobil: 40 19 86 82
E-mail: bente.nielsen@rr.rm.dk
Adresse:    Hjejlevej 28, 1. tv.
                 8600 Silkeborg


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

  • Forretningsudvalget
  • Det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud
  • Sundhedskoordinationsudvalg
  • Formand for bestyrelsen for Jysk Linnedservice A/S
  • Bestyrelsen for Region Midtjylland Bruxelleskontor
  • Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg