Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil: 24 96 96 35
Mail: birgitte.svenningsen@rr.rm.dk
Adresse:    Fuglesangs Alle 111, 3.th
                  8210 Aarhus V

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

  • Det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud
  • Det midlertidige udvalg vedrørende medicin
  • Samarbejdsudvalg for fodterapi 
  • Tandlægenævnet (Regionstandlægenævnet) (suppleant)
  • Videnskabsetisk komité II (suppleant)
  • Viby Gymnasium og HF 
  • Kommunekontaktrådets dimensioneringsudvalg vedr. Social- og Sundhedsuddannelserne