Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil: 20 68 18 36
E-mail: carljohan.rasmussen@rr.rm.dk
Adresse:    Siøvej 24
                 8370 Hadsten

 

Min vision for Region Midtjylland:

 •  Vi skal have en velfungerende region med både rettigheder og pligter for alle.
 • Særlig fokus på, at vanskeligt stillede borgere skal have en særlig hjælp.
 • De mest syge skal altid behandles først.
 • Der må gerne være et privat sundhedssystem, men det skal ikke have særlig favorable vilkår i samarbejdet med det offentlige system.
 • Vi skal skabe en region i balance uden at bilde folk ind, at alle ydelser kan leveres fuldstændig ens til alle borgere på alle adresser i regionen.
 • Borgernes økonomiske formåen skal ikke være afgørende for, hvornår man bliver behandlet.
 • Vi skal tage ordentligt vare på vore handicappede og psykisk syge medborgere.
 • Vi skal i samarbejde med kommuner og staten tage hånd om det fremtidige miljø.
 • I samarbejde med kommuner og erhvervsliv skal vi arbejde for gode forhold for produktion og beskæftigelse i Region Midtjylland.
 • Vi skal opføre os på en sådan måde, at vi sikrer gode leveforhold for de generationer, der kommer efter os.

 Politisk CV

 • Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland 2010-2013 og 2014-2017
 • Det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud
 • 1. viceborgmester i Favrskov Kommune 2006-09
 • Amtsrådsmedlem i Århus Amt 1998-2005
 • Sundhedsudvalgsformand i Århus Amt 1998-2005
 • Gruppeformand for Socialdemokraterne og medlem af økonomiudvalget i Århus Amt 1998-2002
 • Medlem af Patientforsikringens bestyrelse
 • Borgmester i Hadsten 1989-1994
 • Amtsrådsmedlem i Århus Amt 1998–2005
 • Byrådsmedlem i Bogense 1978-1980 og i Hadsten 1986-1998
 • Tidligere formand for Dansk Biblioteks Center i Ballerup, Hou Havn, Marselisborgcentret, Favrskov Gymnasium, Hovvejskollegiet i Hadsten m.v
 • Tidligere medlem af Indenrigsministeriets Valgbarhedsnævn og Amtsrådsforeningens sundhedsudvalg

Personligt

 • Født i Vejle i 1946
 • Læreruddannet 1968 i Ribe
 • 1980-2002 Skoleinspektør på Bavnehøjskolen i Hadsten
 • Gift med Hanne siden 1968
 • 2 voksne børn
 • Mangeårig formand for organisationen Verdens Børn - International Børnehjælp
 • Interesseret i motion, sport, litteratur m.v. og rejser gerne ud for at opleve andre dele af verden.

Links

Find mig på Facebook

Læs mere om Socialdemokraterne i Favrskov og i Region Midtjylland

Du kan også finde mere information på Socialdemokraternes hjemmeside.

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

 • Sundhedskoordinationsudvalg
 • Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis
 • Praksisplanudvalget
 • Samarbejdsudvalg for almen praksis
 • Videnskabsetisk komité I
 • Bestyrelsen for  Social- og Sundhedsskolen i Aarhus