Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil: 61 22 08 81
E-mail: Erik.Vinther@rr.rm.dk 
Adresse:    Bråskovvej 56
                 8783 Hornsyld

 

 Min vision for regionsrådsarbejdet.

 • Samme responstider ved 112 opkald for alle i regionen uanset bopæl.
 • Regionen skal fortsat arbejde for kortere ventetider på kræftområdet.
 • Regionen skal gå foran med hensyn til udvikling af  app's så borgerne kan bruge deres pc og smartphones til kommunikation med sundhedssystemet.  

Politisk CV

 • Har været viceborgmester og udvalgsformand i Juelsminde og Hedensted Kommuner
 • Valgt ind i regionsrådet 2010
 • Sidste periode været i udvalg for Primær sundhed og udvalg for Energi Miljø og udvalg for Demokrati samt udvalg for Etiske dilemmaer i sundhedsvæsenet. 

Personligt

 • Afdelignschef i DLG
 • Gift med Dorit.

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

 • Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet
 • Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed
 • Videnskabsetisk komité II (suppleant)
 • Den Erhvervsdrivende Fond Udviklingscenter for Møbler og Træ
 • Repræsentantskab for TV2 Østjylland